Đơn vị liên kết các chuyên gia thiết kế hàng đầu và đội ngũ dày dặn kinh nghiệm đã tổ chức và kiến tạo hàng trăm sự kiện triển lãm và hội thảo trong ngành sáng tạo, thu hút hàng vạn người tham gia mỗi năm. www.tdc.org.tw