VCHub là bánh răng hỗ trợ phát triển thương mại hóa cho các doanh nghiệp trên toàn Việt Nam. Với sứ mệnh phát triển và định vị thương hiệu Việt nam trên thị trường thế giới, VCHub luôn nỗ lực tận dụng các nguồn lực nội địa và quốc tế giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng tầm thương hiệu và sản phẩm www.vchub.vn